Voor ouders

Leeftijden
Stichting Maatklas richt zich op kinderen met een meervoudige beperking in de basisschoolleeftijd (4-12 jaar).

Als uw kind wat ouder of jonger is, dan kijken wij in overleg wat er mogelijk is.

Onze ambitie is om ook voor jongeren van 12-18 jaar op termijn een passend aanbod te creëren.

Doelgroep
Wij zijn ervaren in het begeleiden van kinderen met een ernstig meervoudige beperking, bijvoorbeeld:
– grote/continue ondersteuningsbehoefte (zorg, toezicht, aangepast aanbod)
– motorische beperking
– visuele/auditieve beperking
– prikkelverwerkingsproblemen
– niet- of moeilijk sprekende kinderen

We brengen samen met het netwerk de ondersteuningsbehoefte van aangemelde leerlingen in kaart en onderzoeken of en hoe wij de benodigde ondersteuning kunnen bieden.

Vrijstelling leerplicht nodig?
Stichting Maatklas is geen erkende onderwijsinstelling. Daardoor kunnen kinderen die vallen onder de leerplicht niet bij Maatklas ingeschreven worden. Vooralsnog hebben kinderen die bij ons komen een vrijstelling nodig van de leerplicht.

Onze ambitie is om op termijn officieel onderwijs te worden, net als bijvoorbeeld de Kanz klas in Heerhugowaard:
https://www.samennaarschool.nl/op-de-hoogte/samen-naar-school-voor-het-eerst-officieel-onderwijs/
Dan vallen onze leerlingen onder de leerplicht.

Schroom niet om toch contact op te nemen als uw kind leerplicht heeft, wij onderzoeken graag samen de mogelijkheden.

Aanmelding
Als u interesse heeft voor het aanmelden van uw kind voor de Maatklas kunt u contact opnemen met Anneke Lautenbag. Dit kan via een mail naar info@maatklas.nl of bel naar 06 8168 0123.
We maken dan een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en zullen u dan informeren over het vervolg.

Financiering
Er is een geldige PGB indicatie nodig.
Heeft uw kind nog geen indicatie? Wij kijken graag met u mee met de aanvraag en kunnen u verwijzen naar de juiste instanties.