Vacatures

Lid Raad van Toezicht

Wat doet Stichting Maatklas?

Stichting Maatklas heeft als doel om in Friesland te zorgen dat kinderen met een zeer grote ondersteuningsbehoefte kunnen leren en spelen met hun leeftijdsgenoten op de basisschool. Wij nemen deel aan het het landelijke netwerk Samen naar School (www.samennaarschool.nl). We zijn 17 mei 2021 van start gegaan in Heerenveen als eerste samen naar school klas in Friesland. Wij gebruiken een klaslokaal in hetzelfde gebouw als OBS de Optimist. Momenteel gaan er 6 kinderen met een grote ondersteuningsbehoefte naar onze klas. Wij organiseren als stichting zelf de benodigde zorg en het onderwijs op maat. Met de basisschool creëren wij actief momenten waarin onze leerlingen en de leerlingen van de basisschool samen activiteiten doen. We kijken terug op een succesvol opstartjaar!

Wie zoeken wij?
Maatklas gaat een nieuwe fase in. Nu de eerste pioniersfase voorbij is willen we toewerken naar een duurzame toekomst voor onze missie en het verder professionaliseren van de organisatie. Wij zijn op zoek naar een deskundig lid voor de Raad van Toezicht die wil helpen om Maatklas in Friesland verder te versterken! Binnen de RvT streven we naar een mix in kennis, vaardigheden en expertise.

Momenteel gaat onze voorkeur uit naar iemand met kennis en ervaring op financieel, administratief of juridisch gebied.

Als lid van de Raad van Toezicht:

-Heb je affiniteit met het werk van Stichting Maatklas;
-Beschik je over algemene toezichthoudende kwaliteiten;
-Ben je in staat om met andere leden te werken als een team;
-Ben je in staat strategische uitgangspunten te beoordelen en weet je door het stellen van kritische vragen de operationele organisatie een spiegel voor te houden;
-Ben je maatschappelijk betrokken en bezit je een relevant netwerk voor de stichting.
-Ben je onafhankelijk en heb je geen onverenigbare belangen, posities of relaties.

Praktisch

-De vergaderfrequentie is momenteel zo’n 8 keer per jaar;
-Vergaderingen vinden online plaats van 19:30 – 21:00, naar verwachting post-corona ook weer af en toe live in omgeving Sneek – Leeuwarden – Heerenveen;
-Leden doen hun werk onbezoldigd en kunnen een vergoeding ontvangen voor reiskosten op basis van werkelijk gemaakte kosten;
-De zittingstermijn voor leden is vier jaar, waarna een lid eenmaal herbenoemd kan worden. De RvT bestaat momenteel uit 4 personen.

Ben je geïnteresseerd om kennis te maken voor deze positie en/of wil je meer weten? Bel met Anneke Lautenbag (initiatiefneemster Maatklas) 06 8168 0123 of mail naar info@maatklas.nl.

Stagiare MBO of HBO
Per heden hebben wij ruimte voor een MBO en HBO stagiaire.
Voor MBO gaat het om de opleiding Specifieke Doelgroepen en Gespecialiseerd Pedagogisch medewerker.
Voor HBO hebben wij ruimte voor een student Pedagogiek of Social Work.

Interesse? Mail je contactgegevens naar info@maatklas.nl