Steun Maatklas

Hoe kunt u ons helpen?

Financiële bijdrage
Stichting Maatklas maakt geen winst en is voor een deel afhankelijk van subsidies, donaties en sponsoring. Wilt u ons financieel ondersteunen?
Door hieronder op het hartje te drukken kunt u via iDeal een bedrag naar keuze overmaken!

Geld inzamelen | Doneeractie.nl

Ons bankrekeningnummer is NL92TRIO0320131653 t.n.v. Stichting Maatklas.
Wij zijn een officiële Algemeen Nut Beogende Instelling. Donateurs mogen hun giften aftrekken van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Functie Raad van Toezicht
Draagt u ons werk een warm hart toe en wilt u graag vrijwillig meedenken en meehelpen met ons werk? Heeft u eens in de maand een avond voor ons vrij voor een bijeenkomst? Dan horen wij graag van u. Wij zijn doorlopend op zoek naar mensen met kennis op het gebied van bedrijfskunde, fondsenwerving, acquisitie, administratie, wetgeving en financiën.