Over Maatklas Friesland

Onze visie

Het is een verrijking voor zowel kinderen met als zonder beperking als zij samen opgroeien: zij kunnen van elkaar leren. Wij als mensen rondom deze kinderen zijn er verantwoordelijk voor om dit te realiseren.

Elk kind kan leren, ook kinderen met een ernstige beperking. Zij hebben hun eigen prachtige vaardigheden, mogelijkheden en talenten. Als zij voldoende individuele aandacht, tijd en ondersteuning bij hun communicatie krijgen, dan kunnen zij laten zien wat er in hen zit.

Het versterkt de ontwikkeling van kinderen met een ernstige beperking als gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van ouders. Het kost extra tijd om kinderen met een beperking goed te leren kennen. Ouders hebben al veel tijd met hun kind doorgebracht, en kunnen zodoende vaak waardevolle input geven.

Onze missie

De missie van Maatklas is dat er voor kinderen met een ernstige beperking in Friesland een plek is waar zij samen opgroeien met leeftijdsgenoten zonder beperking. Een plek waar zij zowel het onderwijs op maat als de zorg op maat ontvangen die zij nodig hebben om tot leren te komen. 

Onze focus is om de mogelijkheden van onze leerlingen te ontdekken en benutten. We willen hen optimaal mogelijkheden bieden om een zinvol bestaan te leiden. 

We doen er alles aan om te zorgen dat ouders hun kind met een gerust hart achterlaten op school. Wij vinden het belangrijk dat we ouders onder schooltijd ontzorgen en zij daardoor tijd en energie hebben voor zichzelf.