Onze werkwijze

1. Onderwijs-zorgplan op maat
Elk kind krijgt een eigen onderwijs-zorgplan op maat. Flexibiliteit hierbinnen is een must, op fysiek ‘mindere’ dagen kan meer zorg nodig zijn, op ‘betere’ dagen meer onderwijs. We zijn op de hoogte van het aanbod aan methodieken en kiezen passende methoden en persoonlijke leerlijnen voor elk kind.

2. Heterogene groep
We werken met een heterogene groep. Maatklas is opgericht voor kinderen met een beperking die een combinatie van zorg en onderwijs nodig hebben. Wij stellen aan de voorkant geen toelatingseisen voor de Maatklas. Met ouders en medewerkers van de Maatklas brainstormen we bij aanmelding of wij de plek kunnen zijn die kan bieden wat dit kind nodig heeft, of dat er andere plekken in de buurt zijn die beter aansluiten.

3. Zowel zorg- als onderwijsmedewerkers
Wij zorgen dat er zowel zorg- als onderwijsmedewerkers in de klas werken. Zo kan iedere medewerker de focus hebben op die onderdelen van het werk waar hij of zij passie voor heeft. Daarbij vragen wij van medewerkers om onderling kennis uit te wisselen en van elkaars expertise te leren. Een zorgmedewerker in onze klas werkt tijdens de verzorging ook aan de doelen van de kinderen en een onderwijsmedewerker neemt waar nodig zorgtaken op zich.

4. Lokaal binnen een reguliere school

Wij gaan op zoek naar een reguliere school die een klaslokaal beschikbaar heeft. Dit lokaal huren wij van de reguliere school en passen we aan op de behoeften van onze kinderen (o.a. rolstoeltoegankelijkheid).

5. Samen activiteiten doen met gezonde kinderen van zijn/haar kalenderleeftijd
De kinderen met een beperking zullen waar dat kan samen activiteiten doen en lessen volgen met gezonde kinderen van zijn of haar eigen kalenderleeftijd. Onze leerlingen kunnen hiervoor aansluiten in de reguliere klassen. Welke momenten dit zijn en de lengte hiervan wordt afgestemd met de leerkracht van de betreffende klas.
Kinderen uit de reguliere klassen zijn ook van harte welkom om aan te sluiten bij activiteiten van en in de Maatklas. Samen met de leerkrachten van het regulier onderwijs wordt gekeken welke kinderen hier wanneer gebruik van maken.

6. Begeleiding is 1-op-1 of 1-op-2
We zorgen dat er voldoende momenten zijn waarbij 1 begeleider met 1 kind werkt op momenten dat dat niet nodig is zorgen we er alsnog voor dat er voor elke 2 kinderen 1 begeleider aanwezig is. Om dit financieel te kunnen realiseren, werken we met een mix van zorgmedewerkers, onderwijsmedewerkers, stagiaires en vrijwilligers.

7. Groepsgrootte tot 6 leerlingen
We blijven kleinschalig: een klas heeft een groepsgrootte tot 6 leerlingen. Dit draagt bij aan een rustige klas en persoonlijke aanpak.

8. Platte organisatiestructuur
We zorgen voor een platte organisatiestructuur: naast de medewerkers in de klas is er ruimte voor een bestuur van 3 tot 5 personen. Op termijn kan dit uitgebreid worden met een oudercommissie en een raad van toezicht die meekijken en meedenken met het bestuur. Dit zijn functies voor vrijwilligers.

9. Actieve inzet van ondersteunende communicatiemiddelen
Wij willen dezelfde taal spreken als onze leerlingen, ook als zij niet kunnen praten. Om die reden krijgen ondersteunende communicatiemiddelen een prominente plek in onze klas en worden deze actief gebruikt. Zo vragen wij van onze medewerkers om een basisset gebaren te kennen/willen leren en hun gesproken taal te ondersteunen met pictogrammen.

10. Inzet van externe ondersteuning en therapeuten binnen het dagprogramma
Wij zorgen in overleg met ouders en begeleiders voor het inzetten van therapieën en externe expertise binnen het dagprogramma voor het kind. Mogelijk is het effectief dat bestaande therapeuten van het kind therapie bieden onder groepstijd, anders kunnen er externe therapeuten wordt benaderd. Dit is ook afhankelijk van de vergoedingen/verzekering van het kind.

11. Geregeld contact met ouders
Last but not least! Wij zorgen voor geregeld contact met ouders om de lijn van de ondersteuning af te spreken. Wij vinden het belangrijk dat iemand die dicht bij de leerling staat hem of haar zoveel mogelijk zelf naar school brengt en weer ophaalt (zelf, familie of vrienden, zorgverleners). Wij vragen aanwezigheid van ouders tijdens ’10 minuten’ gesprekken en schoolse activiteiten zoals vieringen in school. Wij zorgen voor een digitaal uitwisselingssysteem, waarbij dagelijks foto’s en ervaringen worden gedeeld.