Over ons

Anneke Lautenbag (1989) – Initiatiefnemer

Ik ben al ruim 10 jaar ondersteuner van kinderen met een meervoudige beperking, zowel thuis als op school. Ik zie en erken hun belemmeringen, maar ik kijk er tegelijkertijd dwars doorheen naar hun mogelijkheden. Die zijn er altijd en daar krijg ik energie van.
Mijn werkwijze: nuchter, betrokken, betrouwbaar en energiek.

Vanuit mijn ervaring weet ik dat kinderen met de grootste ondersteuningsbehoeften niet binnen vooropgezette kaders passen. Zij hebben mensen nodig die goed naar hen als persoon kijken en op basis daarvan de benodigde zorg en onderwijs inrichten.
Ik ben realistisch en nuchter, elk kind heeft een eigen tempo en wijze van leren. Allemaal kunnen ze leren, als wij hun unieke weg van leren ontrafelen. Ik geniet van elk klein stapje op die weg.

Diploma’s en certificaten:
HBO Pedagogiek
Master Orthopedagoog Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ): nr 120012726
Registratie Beroepsvereniging Nederlandse Vereniging Orthopedagogen (NVO): nr 26563
Theorie examen EHBO voor Baby’s en Kinderen
Certificaat Medicatie Veiligheid en toedienen

Nevenfuncties:
Op opdrachtbasis als ZZP behandelaar Ondersteunde Communicatie werkzaam voor Stichting Milo.

Raad van Toezicht:

Sandra Lousma – Voorzitter


Mijn werk heeft altijd om kinderen gedraaid. Ik heb in alle takken van de jeugdhulp gewerkt. Nu maak ik beleid en adviseer ik erover in een kleine Friese gemeente. Maar toen ik hoorde van de maatklas, wist ik dat ik mee wilde doen. Alle kinderen verdienen het om met elkaar naar school te gaan en van elkaar te leren. Ik vind dat we ons moeten hard maken voor inclusie en daar probeer ik mijn steentje aan bij te dragen als bestuursvoorzitter.

Nevenfunctie: Beleidsadviseur jeugd gemeente Opsterland


Albertha Brands (1962)

Als intern begeleider ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Ook heb ik veel gewerkt in het speciaal (basis) onderwijs en was ik meer dan 10 jaar ambulant begeleider van leerlingen met een ‘rugzakje’.

Ik ben voorstander van zo inclusief mogelijk onderwijs. Vandaar mijn interesse voor de Maatklas. Mijn streven is dat alle kinderen onderwijs op maat kunnen krijgen in een inclusieve school dichtbij huis. Elk kind heeft leerrecht, dus alle kinderen binnenboord!

Nevenfuncties: Intern begeleider basisschool ‘t Partoer te Burgum, Eigenaar Klasse-coach: onderwijsadvies en onderwijs begeleiding.

Annette de Haan (1974)

Nevenfunctie: directeur kinderopvang Vandaag

Geïnteresseerd om ook onderdeel te worden van de Raad van Toezicht? Stuur een bericht naar info@maatklas.nl!