Doelgroep

Leeftijden
Stichting Maatklas richt zich op kinderen en jongeren met een meervoudige beperking.

Wij kunnen een passend inclusief aanbod creëren voor kinderen rondom de leeftijd 4 t/m 12 jaar.
Als uw kind wat ouder of jonger is, dan kijken wij in overleg wat er mogelijk is. In het gebouw waar wij gevestigd zijn, is ook een peuterspeelzaal en een kinderopvang gevestigd waar wij de samenwerking mee kunnen zoeken.

Onze ambitie is om ook voor jongeren van 13 tot 18 jaar op termijn een passend aanbod te creëren binnen de muren van het regulier voortgezet onderwijs.

Type beperkingen
Onze visie is dat ieder kind de kansen moet krijgen om mee te kunnen doen, daarom stellen wij geen harde eisen wanneer de Maatklas wel of niet passend is. Door gesprekken en een kennismakingsperiode kunnen wij onderzoeken of wij de beste plek zijn voor uw kind.

Wij zijn ervaren in het begeleiden van kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Hierbij gaat het om een combinatie van beperkingen zoals:
– motorische beperking
– visuele/auditieve beperking
– ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking
– prikkelverwerkingsproblemen

Voor wie is Maatklas mogelijk niet geschikt?
-Kinderen die zichzelf of anderen structureel ernstig pijn doen.
De veiligheid en het welzijn van zowel de aangemelde leerling, de overige leerlingen in de Maatklas, als ook de leerlingen van de reguliere school staat voorop. Voor bijv. kinderen met psychische problemen zoals autisme, ADHD, angststoornissen en gedragsproblemen kunnen de gangen van onze locatie (een reguliere basisschool met 150 leerlingen) zorgen voor overprikkeling en daarmee agressie. Deze kinderen kunnen hierdoor niet functioneren en ontwikkelen en inclusiemomenten zijn dan te risicovol. Deze kinderen zijn gebaat bij een meer prikkelarme omgeving dan Maatklas kan bieden.

– Kinderen die zich voldoende ontwikkelen als zij elke hele schooldag meedoen met de activiteiten in de reguliere basisschoolklas ( al dan niet met individueel begeleider). De Maatklas biedt dan onvoldoende meerwaarde.

In november 2023 hebben we herijkt voor welke kinderen we wel en niet kunnen bieden wat ze nodig hebben. Hieruit hebben we de volgende conclusies getrokken.

Maatklas kan momenteel onvoldoende fysieke ruimte en specialisme organiseren om kinderen te bieden wat ze nodig hebben, die;

-harde repetitieve geluiden maken zoals schreeuwen of hummen en daarbij niet reageren op handelingsadviezen zoals begrenzing of afleiding waarmee dit gedempt kan worden. De ontwikkeling van andere kinderen raakt hierdoor teveel verstoord. Maatklas heeft geen beschikking over extra ruimte buiten de groep waar kinderen lawaai kunnen maken of kunnen afzonderen van lawaai.
-Zich niet (binnen 3 maanden na plaatsing) 10 minuten zonder continue nabijheid van een volwassene rustig kunnen vermaken met eigen spelmateriaal in een groep.
-Niet in de groep kunnen bewegen zonder andere kinderen hierbij storend op te zoeken, bijvoorbeeld door aan hen te zitten, speelgoed af te pakken of harde geluiden en bewegingen te maken in hun buurt. Dit gaat ten koste van het veiligheidsgevoel en de ontwikkelingsmogelijkheden van de andere kinderen. Er is geen mogelijkheid om de groep te herverdelen, kinderen zitten in één ruimte.
-Bekend zijn met het dagelijks meerdere keren langdurig imiteren en negatief gedrag overnemen van andere kinderen (zoals bijv. harde geluiden), waarbij dit niet te stoppen blijkt door handelingsafspraken zoals begrenzing of afleiding.
-Geen contact maken of contact afweren richting volwassenen en kinderen van de reguliere school (ook geen korte contactmomenten). Contact maken is te zien aan: een Maatklas leerling loopt af op reguliere leerlingen of activiteit of kijkt er naar vanaf een afstandje, of glimlacht of kijkt als ander contact maakt.
-op sommige dagen geen rust vinden, met dezelfde handelingsafspraken als een dag ervoor. Met andere woorden: Maatklas krijgt geen grip op een passende begeleidingsstijl omdat er geen patroon/voorspelbaarheid te herkennen is in gedrag. Het bieden van bijvoorbeeld extra verwerkingstijd of beweegtijd waardoor een kind een activiteit kan doen, past wel bij Maatklas.
-Eerdere trauma’s hebben gehad en (vermoedelijk) trauma-gerelateerd gedrag laten zien dat de klas verstoort (één van bovenstaande gedragingen) en dat nog niet behandeld is door een specialist.
-een psychiatrisch ziektebeeld (lijken te) hebben waarbij pedagogische handelingsafspraken onvoldoende zorgen voor groei en ontwikkeling en er specialistische geestelijke gezondheidszorg nodig is.

Vrijstelling leerplicht nodig?
Stichting Maatklas is geen erkende onderwijsinstelling. Hierdoor kunnen wij niet zomaar kinderen met een leerplicht aannemen. Wij hebben sinds februari 2023 mogelijkheden om formeel speciaal onderwijs te bieden, door samenwerking met Ambion en het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. Als een kind met leerplicht bij ons aangemeld wordt, zullen wij met hen bespreken of er manieren zijn waarop ons onderwijspersoneel het benodigde onderwijs kan verzorgen.

Kinderen die een (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht hebben of nog niet leerplichting zijn, kunnen wij op basis van zorgfinanciering ondersteunen. Omdat wij vinden dat zij ook leerrecht hebben, onderzoeken we ook voor hen de mogelijkheden voor onderwijsfinanciering.