Doelgroep

Leeftijden
Stichting Maatklas richt zich op kinderen en jongeren met een meervoudige beperking.

Wij kunnen een passend inclusief aanbod creëren voor kinderen rondom de leeftijd 4 t/m 12 jaar.
Als uw kind wat ouder of jonger is, dan kijken wij in overleg wat er mogelijk is. In het gebouw waar wij gevestigd zijn, is ook een peuterspeelzaal en een kinderopvang gevestigd waar wij de samenwerking mee kunnen zoeken.

Onze ambitie is om ook voor jongeren van 13 tot 18 jaar op termijn een passend aanbod te creëren binnen de muren van het regulier voortgezet onderwijs.

Type beperkingen
Onze visie is dat ieder kind de kansen moet krijgen om mee te kunnen doen, daarom stellen wij geen harde eisen wanneer de Maatklas wel of niet passend is. Door gesprekken en een kennismakingsperiode kunnen wij onderzoeken of wij de beste plek zijn voor uw kind.

Wij zijn ervaren in het begeleiden van kinderen met een ernstig meervoudige beperking. Hierbij gaat het om een combinatie van beperkingen zoals:
– motorische beperking
– visuele/auditieve beperking
– ontwikkelingsachterstand/verstandelijke beperking
– prikkelverwerkingsproblemen

Voor wie is Maatklas mogelijk niet geschikt?
-Kinderen die zichzelf of anderen structureel ernstig pijn doen.
De veiligheid en het welzijn van zowel de aangemelde leerling, de overige leerlingen in de Maatklas, als ook de leerlingen van de reguliere school staat voorop. Voor bijv. kinderen met psychische problemen zoals autisme, ADHD, angststoornissen en gedragsproblemen kunnen de gangen van onze locatie (een reguliere basisschool met 150 leerlingen) zorgen voor overprikkeling en daarmee agressie. Deze kinderen kunnen hierdoor niet functioneren en ontwikkelen en inclusiemomenten zijn dan te risicovol. Deze kinderen zijn gebaat bij een meer prikkelarme omgeving dan Maatklas kan bieden.

– Kinderen die zich voldoende ontwikkelen als zij elke hele schooldag meedoen met de activiteiten in de reguliere basisschoolklas ( al dan niet met individueel begeleider). De Maatklas biedt dan onvoldoende meerwaarde.

Vrijstelling leerplicht nodig?
Stichting Maatklas is geen erkende onderwijsinstelling. Hierdoor kunnen wij niet zomaar kinderen met een leerplicht aannemen. Wij zijn in overleg met het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Friesland. Als een kind met leerplicht bij ons aangemeld wordt, zullen wij met hen bespreken of er manieren zijn waarop ons onderwijspersoneel het benodigde onderwijs kan verzorgen.

Kinderen die een (gedeeltelijke) vrijstelling van de leerplicht hebben, kunnen wij op basis van zorgfinanciering ondersteunen. Omdat wij vinden dat zij ook leerrecht hebben, onderzoeken we ook voor hen de mogelijkheden voor onderwijsfinanciering.

Onze ambitie is om te zorgen dat onze leerlingen op termijn allemaal (gedeeltelijk) onder officieel onderwijs vallen, ongeacht hun beperking.
Net als bijvoorbeeld de Kanz klas in Heerhugowaard: https://www.samennaarschool.nl/op-de-hoogte/samen-naar-school-voor-het-eerst-officieel-onderwijs/
Dan vallen onze leerlingen onder de leerplicht, en belangrijker nog, hebben zij leerrecht.