Aanmelding en financiering

Momenteel is de Maatklas vol.
Op de beschikbaarheidswijzer vermelden wij de actuele verwachte wachttijd.
Ga naar https://beschikbaarheidswijzer.nl/ en rechtsboven naar Jeugdhulp > Friesland en zoek op Maatklas.

Aanmelding
Als u interesse heeft voor het aanmelden van uw kind voor de Maatklas kunt u contact opnemen met Anneke Lautenbag. Dit kan via een mail naar info@maatklas.nl of bel naar 06 8168 0123.
Als er geen plek is, kunnen we u op de wachtlijst zetten, zodat we u kunnen bereiken voor een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek als er ruimte is.

Financiering
Er is voor kinderen met een Wlz indicatie een geldige PGB indicatie nodig voor de functie begeleiding groep.
Wij zijn gecontracteerd zorgaanbieder voor de Friese gemeenten. Bent u op zoek naar een passende plek voor uw kind, dan kunt u via uw contactpersoon/afdeling Jeugd bij de gemeente een aanvraag doen voor plaatsing bij Maatklas.

Heeft uw kind nog geen indicatie of weet u nog niet waar uw kind recht op heeft? Wij kijken graag met u mee met de aanvraag en kunnen u verwijzen naar de juiste instanties.